Vergoedingenregeling leden Raad voor verkeer en waterstaat

[Regeling vervallen per 23-06-2012.]
Geldend van 01-11-1997 t/m 22-06-2012

Vergoedingenregeling leden Raad voor verkeer en waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-06-2012]

De voorzitter en de overige leden van de Raad voor verkeer en waterstaat ontvangen in plaats van een vergoeding per vergadering, een vaste vergoeding die wordt bepaald volgens de artikelen 2 en 3.

Artikel 2

[Vervallen per 23-06-2012]

De vaste vergoeding van de voorzitter wordt vastgesteld, uitgaande van het maximum salarisnummer, behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, en een deeltijdfactor van 0,22.

Artikel 3

[Vervallen per 23-06-2012]

De vaste vergoeding van de overige leden wordt vastgesteld, uitgaande van het maximum salarisnummer, behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, en een deeltijdfactor van 0,13.

Artikel 4

[Vervallen per 23-06-2012]

De deeltijdfactor, genoemd in de artikelen 2 en 3, kan door de Minister van Verkeer en Waterstaat tijdelijk worden verhoogd, indien de werkzaamheden die gemoeid zijn met door hem aan te wijzen onderwerpen, de uren die normaliter zijn gemoeid met werkzaamheden die voortvloeien uit het lidmaatschap, te boven gaan.

Artikel 5

[Vervallen per 23-06-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 6

[Vervallen per 23-06-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden Raad voor verkeer en waterstaat.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 oktober 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina