Beleidsregel inzake het uitvoeren van verkeersvluchten door vliegers die 60 jaar of ouder zijn

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-11-1997 t/m heden

Beleidsregel inzake het uitvoeren van verkeersvluchten door vliegers die 60 jaar of ouder zijn

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 20 van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

maakt bekend:

Artikel 1

  • 1 Houders van een vliegbewijs B3, B2 of B1 die de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, zijn totdat ze 65 jaar zijn, bevoegd op te treden als bestuurder van een vliegtuig tijdens verkeersvluchten indien

    • a. de bemanning uit meer dan één vlieger bestaat, en

    • b. de houder de enige vlieger binnen de bemanning is die 60 jaar of ouder is.

  • 2 De vliegbewijzen, genoemd in het vorige lid, worden bij verlenging voorzien van de aantekening:

    only valid for public transport flights if the holder is member of a multi-pilot crew and the only pilot in the flight crew who has attained age 60

Artikel 2

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven