Vernietiging archiefbescheiden van de BVD en zijn voorgangers over de periode 1945-heden

[Regeling vervallen per 27-04-2016.]
Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 13-11-1997 t/m 26-04-2016

Vernietiging archiefbescheiden van de BVD en zijn voorgangers over de periode 1945-heden

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet (Wet van 28 april 1995, Stb. 276);

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 29 september 1993, nr. 412);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 27-04-2016]

Vast te stellen ’lijst van categorieën te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden van de BVD en zijn voorgangers’ over de periode 1945-heden, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 27-04-2016]

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

, Oktober 1997

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

.
De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

.
Naar boven