Uitvoeringsregeling ex artikel 89 van de ISOVSO houdende vaststelling programma's van eisen 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1998.
Geldend van 01-01-1998 t/m 30-12-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk PO/A-97/22919N
Identificatienummer BWBR0008943
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wettenschappen te Zoetermeer.

Grondslagen voor deze regeling

  Wetsfamilie

  Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  Geen

  Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  Geen

  Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  Geen

  Overzicht van wijzigingen voor de regeling

  Informatie geldend op 01-01-1998

    Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
  31-12-2004 Intrekking-regeling 16-12-2004 Stcrt. 2004, 247 WJZ/2004/57142(8153) 16-12-2004 Stcrt. 2004, 247
  01-01-1998 Nieuwe-regeling 30-09-1997 Uitleg. 1997, 24 PO/A-97/22919N Uitleg. 1997, 31a
  Naar boven