Uitvoeringsregeling ex artikel 89 van de ISOVSO houdende vaststelling programma's van eisen 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1998.
Geldend van 01-01-1998 t/m 30-12-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-1998

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1998)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wettenschappen te Zoetermeer.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-12-2004 Intrekking-regeling 16-12-2004 Stcrt. 2004, 247 WJZ/2004/57142(8153) 16-12-2004 Stcrt. 2004, 247
01-01-1998 Nieuwe-regeling 30-09-1997 Uitleg. 1997, 24 PO/A-97/22919N Uitleg. 1997, 31a Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop Inwerkingtreding van de programma’s van eisen voor het basisonderwijs het (voortgezet) speciaal onderwijs 1998 in werking treedt.1)
Naar boven