Verlenging indieningstermijn aanvraag tot het verlenen van huursubsidie subsidiejaar 1997/1998

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 13-12-1997 t/m 22-12-2004

Verlenging indieningstermijn aanvraag tot het verlenen van huursubsidie subsidiejaar 1997/1998

De Staatssecretaris van Volkshuisves-ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-beheer,

Gelet op artikel 49, eerste lid, van de Huursubsidiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In afwijking van artikel 28, vierde lid, van de Huursubsidiewet, wordt de aanvraag tot het verlenen van huursubsidie met als peildatum 1 juli 1997, ingediend binnen zes maanden na de peildatum.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 september 1997

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J. Tommel

Terug naar begin van de pagina