Toepassing Regeling politiespeurhonden 1997 op het Korps landelijke politiediensten

Geldend van 25-09-1997 t/m heden

Toepassing Regeling politiespeurhonden 1997 op het Korps landelijke politiediensten

De Minister van Justitie,

Besluit:

De Regeling politiespeurhonden 1997 is van overeenkomstige toepassing op het Korps landelijke politiediensten met dien verstande dat:

  • a. artikel 2 lid 1 onder a luidt: hiervoor toestemming is verkregen van de korpschef van het Korps landelijke politiediensten

  • b. in artikel 12, eerste lid, ’korpsbeheerder’ wordt vervangen door: korpschef van het Korps landelijke politiediensten.

Deze regeling treedt in werking op de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Den Haag, 17 september 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina