Peildatum aantal leden omroepverenigingen

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 25-09-1997 t/m 30-12-2004

Peildatum aantal leden omroepverenigingen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op de artikelen 32, derde lid, en 37a, derde lid, van de Mediawet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De peildatum voor de vaststelling van het aantal leden van omroepverenigingen die in aanmerking wensen te komen voor een voorlopige concessie als bedoeld in artikel 37 van de Mediawet, is 31 oktober 1997.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Nuis

Naar boven