Regeling aanwijzing bevoegde Kamer van Koophandel en Fabrieken

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 30-06-2008

Regeling aanwijzing bevoegde Kamer van Koophandel en Fabrieken

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6, derde lid, en 17, eerste lid, van de Handelsregisterwet 1996;

Besluit:

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 september 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Terug naar begin van de pagina