Instellingsbeschikking onderzoekscommissie Eurotop

Geldend van 13-09-1997 t/m heden

Instellingsbeschikking onderzoekscommissie Eurotop

De Minister van Justitie,

Overwegende dat in juni 1997 in het kader van de Eurotop 1997 sprake is geweest van ongeregeldheden tengevolge waarvan een groot aantal verdachten aangehouden werd en overgebracht werd naar een aantal penitentiaire inrichtingen;

Overwegende dat bekend is dat over de opvang van deze arrestanten in de penitentiaire inrichtingen (anoniem) is geklaagd;

Overwegende dat het bovenstaande aanleiding is de wijze van opvang in de desbetreffende inrichtingen te onderzoeken;

Besluit:

 • 1 Een commissie in te stellen die de opdracht heeft een onderzoek in te stellen naar de wijze van opvang in de desbetreffende inrichtingen en daarover te rapporteren.

 • 2 Tot voorzitter van de commissie te benoemen:

  • mr. J.P. Balkema, voorzitter van de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, vice-president van het gerechtshof te Arnhem.

  Tot leden van de commissie te benoemen:

  • mr. P.C. Vegter, lid van de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, raadsheer van het gerechtshof te Arnhem,

  • mr. A.G. Bosch, lid van de sectie gevangeniswezen van de Centrale Raad voor strafrechttoepassing, voormalig hoofdofficier van justitie te Leeuwarden,

  • dhr. J.M.J. Bosma, algemeen directeur van de PI te Utrecht.

  Tot adviseur van de commissie te benoemen:

  • mr. J. Bruinsma, juridisch beleidsmedewerker bij de afdeling juridische zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

  Tot secretaris van de werkgroep te benoemen:

  • drs. R.H. Bossen, hoofd van het stafbureau bij de directie gevangeniswezen, Dienst Justitiële Inrichtingen.

 • 3 Te bepalen dat de commissie voor 15 november aanstaande aan de Minister van Justitie haar rapport uitbrengt.

 • 4 Te bepalen dat dit besluit inwerking treedt met ingang van de dag nadat het is gedagtekend.

Den Haag, 12 september 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina