Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, september 1997

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 16-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-1997.
Geldend van 01-12-1997 t/m 22-12-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk BVH.97548034
Identificatienummer BWBR0008906
Rechtsgebied Wonen, onroerend goed, bouwrecht | Huurrecht
Overheidsthema Bouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-12-1997

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
23-12-2004 Intrekking-regeling 10-12-2004 Stcrt. 2004, 246 MJZ2004128508 10-12-2004 Stcrt. 2004, 246
01-12-1997 Nieuwe-regeling 12-09-1997 Stcrt. 1997, 188 BVH.97548034 12-09-1997 Stcrt. 1997, 188
Naar boven