Subsidieplafond derde tender 1997

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 18-04-1998 t/m 31-12-2003

Subsidieplafond derde tender 1997

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het subsidieplafond voor het in 1998 verlenen van subsidies op aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten, ontvangen in de periode van 2 september tot en met 15 december 1997, wordt vastgesteld op f 54.000.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 augustus 1997

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Terug naar begin van de pagina