Extra vergoeding materiële instandhouding 1997 in verband met verkleining van de groepsgrootte

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 13-09-1997 t/m 30-12-2004

Extra vergoeding materiële instandhouding 1997 in verband met verkleining van de groepsgrootte

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 95, van de Wet op het basisonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Aangewezen scholen

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling geldt voor de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1997 voor basisscholen die per 1 augustus 1997 als gevolg van de verkleining van de groepsgrootte meer formatie ontvangen. (Staatsblad 1997, 236).

Artikel 2. Vaststelling extra vergoeding materiële instandhouding

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De in artikel 1 genoemde scholen ontvangen een extra vergoeding voor de materiële instandhouding volgens de formule G = A + ½ (B-A) + C, waarbij G = A + ½ (B-A) overeenkomt met de formule genoemd in artikel 14 van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO.

 • 2 De factor C is het rekenkundig op twee cijfers achter de komma afgeronde resultaat van de berekening (N*0,305*0,95)/179, waarbij:

  N= het feitelijke aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 1996, verhoogd met 3%, waarbij het verkregen getal naar beneden op een geheel getal wordt afgerond

  0,305= het aantal FRE's per leerling, inclusief ADV, dat extra beschikbaar komt voor de onderbouw

  0,95= de correctie die op het getal 0,305 moet worden aangebracht, omdat voor ADV geen materiële instandhouding noodzakelijk is

  179= de omrekeningsfactor van FRE's naar FTE's, ic groepen leerlingen.

 • 3 Het aantal groepen (G) wordt voor zover het de factoren A en B betreft vastgesteld conform artikel 14 van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO op de teldatum 1 oktober 1996 (inclusief 3%), dan wel bij groei op de teldatum 1 maart 1997. De factor C wordt altijd vastgesteld op basis van het aantal ongewogen leerlingen op de teldatum 1 oktober 1996 (inclusief 3%).

 • 4 De extra MI-vergoeding wordt vastgesteld op 5/12 van het verschil tussen de vergoeding op basis van (G) inclusief de factor C en de vergoeding op basis van (G) exclusief de factor C.

Artikel 3. Uitbetaling

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 1 genoemde scholen ontvangen in 1997 éénmalig voor de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1997 de aanvullende vergoeding bedoeld in artikel 2, vierde lid.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1997.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Extra vergoeding materiële instandhouding 1997 in verband met verkleining van de groepsgrootte.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina