Vaststelling subsidieplafond Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-10-1997 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Stimuleringsregeling innovatie markt en innovatie en concurrentiekracht]

’s-Gravenhage, 14 augustus 1997.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

Directeur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

H.J.M. van Zon

Terug naar begin van de pagina