Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-1997.
Geldend van 01-08-1997 t/m 23-01-2004

Annuleren

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 978677
Identificatienummer BWBR0008863
Rechtsgebied Onderwijsrecht
Overheidsthema Onderwijs en wetenschap

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-1997

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
01-08-1997 Nieuwe-regeling 13-08-1997 Stcrt. 1997, 167 978677 13-08-1997 Stcrt. 1997, 167

Annuleren

Naar boven