Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-1997.
Geldend van 01-08-1997 t/m 23-01-2004

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-08-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-1997)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
01-08-1997 Nieuwe-regeling 13-08-1997 Stcrt. 1997, 167 978677 13-08-1997 Stcrt. 1997, 167

Annuleren

Naar boven