Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-08-1997 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7.2.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Gezien het voorstel van de landelijke organisatie beroepsopleidingen agrarische sectoren,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In de bijlage behorend bij deze regeling is vermeld:

  • a. de indeling in verplichte deelkwalificaties van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving,

  • b. de deelkwalificaties van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving die aan externe legitimering zijn onderworpen,

  • c. de leerweg dan wel leerwegen waarin een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving kan worden verzorgd, en

  • d. de eindtermen van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De bijlage bij deze regeling worden ter inzage gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als ’Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving 1998’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 augustus 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

Directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

H.J.M. van Zon

Naar boven