Besluit vaststelling bedrag goedkeuring overeenkomsten en investeringen OPTA

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 23 juli 1997 tot vaststelling van het bedrag waarboven de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat behoeft voor het aangaan van overeenkomsten en het doen van investeringen

Artikel 1

Het bedrag waarboven het sluiten van overeenkomsten of het aangaan van investeringen door het college genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit, goedkeuring behoeft van de Minister van Verkeer en Waterstaat, wordt vastgesteld op € 250.000.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling bedrag goedkeuring overeenkomsten en investeringen OPTA.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven