Vaststelling vergoeding voorzitter en overige leden Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geldend van 06-08-1997 t/m 03-03-2004

Vaststelling vergoeding voorzitter en overige leden Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5a van de Waterstaatswet 1900 en de artikelen 3 en 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-03-2004]

De vergoeding voor de voorzitter van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving bedraagt f 1.500,00 per maand en die voor de overige leden f 420,00 per vergadering.

Artikel 2

[Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 3

[Vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina