Wijziging bijlagen 1 en 2 van de Regeling farmaceutische hulp 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-08-1997 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 1997 tot wijziging van de bijlage 1 en 2 van de Regeling farmaceutische hulp 1996 in verband met wijziging van de aanspraak op geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 9 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling farmaceutische hulp 1996.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De verzekerde die op 31 oktober 1997 in verband met het syndroom van Turner met een groeihormoon behandeld werd, behoudt aanspraak op dat groeihormoon dan wel op de vergoeding van de kosten daarvan overeenkomstig de op die datum geldende wettelijke voorschriften.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

E. Borst-Eilers

Naar boven