Regeling openstelling Investeringsregeling markt en concurrentiekracht (verwerking en afzet landbouwproducten)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-1997.
Geldend van 01-09-1997 t/m 23-01-2004

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-09-1997

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-1997)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
01-09-1997 Nieuwe-regeling 10-07-1997 Stcrt. 1997, 131 10-07-1997 Stcrt. 1997, 131
01-09-1997 Nieuwe-regeling 09-07-1997 Stcrt. 1997, 131 97040570WJA/W 09-07-1997 Stcrt. 1997, 131
Naar boven