Vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-09-1997 t/m 23-01-2004

Vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, alsmede artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht;

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Voor deze aanvraagperiode wordt het subsidieplafond vastgesteld op f 10.000.000,-.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven