Besluit vervanging OVP-archief

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 01-10-1997 t/m 30-06-2013

Besluit vervanging OVP-archief

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

In overeenstemming met de Archiefwet 1995 artikel 7, met machtiging van de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen bij schrijven van 25 juni 1997 kenmerk 97.449/FCJK over te gaan tot vervanging van archieven met betrekking tot de overzeese pensioenen c.a. zoals beschreven in het Rapport Institutioneel Onderzoek Geld(t) voor Overzee.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2013]

De vervanging van de bestanden door middel van microverfilming integraal en van zodanige kwaliteit uit te voeren dat de belangen zoals beschreven in het Archiefbesluit 1995 artikel 2 lid c en d voldoende gewaarborgd zijn door de compleetheid van de vervanging, de kwaliteit van de opnames en de films, en de toegankelijkheid van de films.

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 7 juli 1997

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
Het

Hoofd

van de afdeling Documentair Management en Ondersteuning

M. J. J. Reesink-van Gruijthuijsen

Naar boven