Wet op de medische keuringen

Geraadpleegd op 05-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Wmk
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008819
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanstellingskeuringen
 2. Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
 3. Besluit verzekeringskeuringen ex-kankerpatiënten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.7
 2. Besluit aanstellingskeuringen
  Artikel: 1
 3. Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
  Artikel: 1
 4. Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
  Artikel: 7
 5. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 90
 6. Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021
  Artikel: 20
 7. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AV 2019
  Artikel: 4
 8. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 3, 4, 5, 6, 8
 9. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
 10. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.40
 11. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 15f
 12. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 6a
 13. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: V

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-07-2023 Wijziging 22-03-2023 Stcrt. 2023, 9592 22-03-2023 Stcrt. 2023, 9592
Wijziging 14-10-2020 Stb. 2020, 412 35170 12-11-2022 Stb. 2022, 453
Wijziging 23-11-2021 Stcrt. 2021, 47882 23-11-2021 Stcrt. 2021, 47882
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 30-10-2018 Stcrt. 2018, 62660 30-10-2018 Stcrt. 2018, 62660
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
Wijziging 17-12-2015 Stcrt. 2015, 47787 17-12-2015 Stcrt. 2015, 47787
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 23-03-2012 Stb. 2012, 146 33050 19-09-2012 Stb. 2012, 436
Wijziging 24-01-2011 Stcrt. 2011, 2490 24-01-2011 Stcrt. 2011, 2490
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 526 29481 15-12-2005 Stb. 2005, 723
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 10-02-2004 Stcrt. 2004, 33 10-02-2004 Stcrt. 2004, 33
Nieuwe-regeling 05-07-1997 Stb. 1997, 365 23259 04-12-1997 Stb. 1997, 636
Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 770 25648 04-12-1997 Stb. 1997, 636
Naar boven