Wet op de medische keuringen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWmk
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008819
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanstellingskeuringen
 2. Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 10.7
 2. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XII
 3. Besluit aanstellingskeuringen
  Artikel: 1
 4. Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
  Artikel: 1
 5. Instellingsverordening Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
  Artikel: 7
 6. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 90
 7. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2020
  Artikelen: 19, 20
 8. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AV 2019
  Artikel: 4
 9. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 3, 4, 5, 6, 8
 10. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
 11. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.40
 12. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
  Artikel: 15f
 13. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel: 6a
 14. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: V
Terug naar begin van de pagina