Besluit verdeling van de in het Provinciefonds opgenomen uitkeringen inzake Decentralisatie-impuls Natuur en Landinrichting

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 13-08-1997 t/m 03-05-2007

Besluit van 5 juli 1997 tot verdeling van de in het Provinciefonds opgenomen uitkeringen inzake de Decentralisatie-impuls Natuur en Landinrichting

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 1 april 1997, FO97/U499, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 247 van de Provinciewet;

De Raad van State gehoord (advies van 16 april 1997, WO4.97.0182);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort, van 30 juni 1997, FO97/625 uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

 • 1 De middelen in het Provinciefonds inzake de Decentralisatie-impuls Natuur en Landinrichting worden in het uitkeringsjaar 1997 als volgt verdeeld:

  Provincie

  Bedrag in guldens

   

  Groningen

  732 731

   

  Friesland

  1 552 081

   

  Drenthe

  1 020 150

   

  Overijssel

  1 760 031

   

  Gelderland

  2 013 939

   

  Utrecht

  794 662

   

  Noord-Holland

  1 040 094

   

  Zuid-Holland

  1 787 936

   

  Zeeland

  1 530 520

   

  Noord-Brabant

  1 947 897

   

  Limburg

  1 338 250

   

  Flevoland

  781 709

   

  Totaal

  16 300 000

   
 • 2 De middelen, bedoeld in het eerste lid, worden in het uitkeringsjaar 1998 toegevoegd aan de algemene uitkering van het Provinciefonds door aanpassing van de bedragen die behoren bij een aantal verdeelmaatstaven van de algemene uitkering.

  Maatstaf

  Mutatie bedrag per eenheid ten opzichte van uitkeringsjaar 1997 (in guldens, in basis)

  Per hectare land en binnenwater

  2,74

  Per hectare buitenwater

  – 0,79

  Per kilometer gewogen vaarweg

  654,00

  Vast bedrag per provincie

  268592,00

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven twaalfde augustus 1997

De Minister van Justitie a.i.,

G. Zalm

Naar boven