Wet wapens en munitie

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2011.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting WWM
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008804
Rechtsgebied Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit erkenning schietverenigingen
 2. Besluit wapens en munitie
 3. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. Regeling bewapeningsvoorschriften niet-Nederlandse politie en openbare dienst
 5. Regeling fouilleerbevoegdheid luchthavens
 6. Regeling OM-afdoening
 7. Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten
 8. Regeling wapens en munitie
 9. Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997
 10. Vaststelling modelakte van beëdiging, model-proces-verbaal van beëdiging en modelverklaring voor buitengewoon opsporingsambtenaren
 11. Vaststellingsbesluit Circulaire wapens en munitie 2005
 12. Vuurwerkbesluit
 13. Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997
 14. Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997 (2014)
 15. Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997 (2018)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 2. Richtlijn voor strafvordering wapens en munitie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.12
 2. Aanvullingswet natuur Omgevingswet
  Artikel: 3.11
 3. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 5. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 7. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 8. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Teksten: tekst, tekst
  Bijlage: B
 9. Besluit bekendmaking taak waarmee Staatssecretaris Veiligheid en Justitie, dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast
  Artikel: 1
 10. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 16
 11. Besluit kwaliteit leefomgeving
  Artikelen: 8.104, 8.74t, 8.74w
 12. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 13. Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen
  Artikel: 4
 14. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 1
 15. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 16. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Impactclusters 2023–2028)
  Bijlage: bijlage
 17. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund (Dtif herpublicatie)
  Bijlage: bijlage
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 19. Besluit vaststelling voorschrift inrichting en gebruik van schietinrichtingen 2020
  Bijlage: Voorschrift voor de inrichting en het gebruik van schietinrichtingen
 20. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 4
 21. Besluit wapens en munitie
  Artikel: 1
 22. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 23. Circulaire Vliegtuigberging
  Tekst: tekst
 24. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 25. Instellingsbesluit Commissie Wet wapens en munitie
  Artikel: 2
 26. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 27. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 28. Regeling kansspelen op afstand
  Bijlage: 1
 29. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 30. Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden
  Bijlage: Model Huisregels
 31. Regeling overige pyrotechnische artikelen
  Artikel: 2
 32. Regeling wapens en munitie
  Artikelen: 1, 2, 8
 33. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
  Tekst: tekst
 34. Richtlijn voor strafvordering verkrachting (Art. 242 Sr)
  Tekst: tekst
 35. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  Tekst: tekst
 36. Richtlijn voor strafvordering wapens en munitie
  Tekst: tekst
 37. Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen
  Artikel: 7
 38. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 39. Uitvoeringsbesluit wet strandvonderij
  Artikel: 13
 40. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 41. Verzamelwet LNV 2021
  Artikel: IX
 42. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 1.19
 43. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XIV
 44. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.14
 45. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 31
 46. Wet tot herziening van de Wet wapens en munitie
  Artikel: VIII
 47. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43b
 48. Wijzigingswet Wet wapens en munitie en Wet natuurbescherming (Richtlijn (EU) 2017/853 inzake controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36463
Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 447 32206
01-07-2024 Wijziging 20-03-2024 Stb. 2024, 59 36222 25-03-2024 Stb. 2024, 61
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261 16-10-2023 Stb. 2023, 368
Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 27 35643 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 04-11-2021 Stb. 2021, 544 35564 17-05-2022 Stb. 2022, 204
Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 186 34558 22-12-2021 Stb. 2022, 3
Wijziging 27-09-2019 Stb. 2019, 311 35080 08-11-2019 Stb. 2019, 421
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 288 35087 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 20-09-2019 Stb. 2019, 307
Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 242 34432 20-09-2019 Stb. 2019, 307
Wijziging 05-06-2019 Stb. 2019, 267 34984 05-06-2019 Stb. 2019, 267
Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 242 34432 23-04-2019 Stb. 2019, 172
Wijziging 26-09-2018 Stb. 2018, 338 34746 12-10-2018 Stb. 2018, 355
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 242 34432 14-02-2018 Stb. 2018, 69
Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 242 34432 19-08-2017 Stb. 2017, 322
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384
Wijziging 08-04-2015 Stb. 2015, 142 34013 22-06-2015 Stb. 2015, 251
Wijziging 04-03-2015 Stb. 2015, 106 33995 04-03-2015 Stb. 2015, 106
Wijziging 21-05-2014 Stb. 2014, 191 33112 05-06-2014 Stb. 2014, 201
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 225 33012 25-06-2013 Stb. 2013, 257
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 447 32206 16-04-2012 Stb. 2012, 167
Wijziging 26-01-2012 Stb. 2012, 25 32721 06-02-2012 Stb. 2012, 76
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 149 31857 26-05-2010 Stb. 2010, 263
Wijziging 13-05-2009 Stb. 2009, 385 31769 13-05-2009 Stb. 2009, 385
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 09-07-2007 Stb. 2007, 257 30543 09-07-2007 Stb. 2007, 257
Wijziging 29-05-2006 Stb. 2006, 285 30182 07-05-2007 Stb. 2007, 172
Wijziging 07-04-2006 Stb. 2006, 236 29448 07-04-2006 Stb. 2006, 236
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 11 28484 09-01-2006 Stb. 2006, 23
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 290 28463 21-07-2004 Stb. 2004, 373
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 420 26865 30-08-2002 Stb. 2002, 459
Wijziging 24-04-2002 Stb. 2002, 236 28020 28-05-2002 Stb. 2002, 300
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 244 28061 13-06-2002 Stb. 2002, 329
Wijziging 25-05-1998 Stb. 1998, 402 23147 12-12-2001 Stb. 2001, 656
27-04-2001 Wijziging 12-02-2001 Stb. 2001, 191 26948 12-02-2001 Stb. 2001, 191
15-11-2000 Wijziging 12-10-2000 Stb. 2000, 433 26586 08-11-2000 Stb. 2000, 478
01-02-2000 Wijziging 27-05-1999 Stb. 1999, 243 23251 19-01-2000 Stb. 2000, 32
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 580 25464 11-12-1997 Stb. 1997, 581
11-07-1997 Nieuwe-regeling 05-07-1997 Stb. 1997, 292 25413 05-07-1997 Stb. 1997, 292
Wijziging 05-07-1997 Stb. 1997, 292 25413 05-07-1997 Stb. 1997, 292

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 441)
Naar boven