Wet wapens en munitie

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2011.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit wapens en munitie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit wapens en munitie
  Artikelen: 4, 7
 2. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 3. Regeling wapens en munitie
  Artikelen: 13, 20a, 42a, 43, 43b, 50a
 4. Wet wapens en munitie
  Artikelen: 6a, 6b, 26, 29, 32, 42

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 29-09-2011 Stb. 2011, 447 32206
23-07-2019 Wijziging 05-06-2019 Stb. 2019, 267 34984 05-06-2019 Stb. 2019, 267
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
11-07-1997 Nieuwe-regeling 05-07-1997 Stb. 1997, 292 25413 05-07-1997 Stb. 1997, 292
Naar boven