Wet wapens en munitie

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 44

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 10

  1. Circulaire wapens en munitie 2019
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Nieuw 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
11-07-1997 Vervallen 05-07-1997 Stb. 1997, 292 25413 05-07-1997 Stb. 1997, 292 Inwtr. 1
Nieuwe-regeling 05-07-1997 Stb. 1997, 292 25413 05-07-1997 Stb. 1997, 292

Opmerkingen

  1. Dit artikel was al bij de Wet wapens en munitie (Stb. 1995, 580) vervallen.1)
Naar boven