Wet wapens en munitie

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWWM
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008804
RechtsgebiedOpenbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. Organisatieregeling Dienst Justis
 3. Regeling bewapeningsvoorschriften niet-Nederlandse politie en openbare dienst
 4. Regeling fouilleerbevoegdheid luchthavens
 5. Regeling OM-afdoening
 6. Regeling toetsing geweldsbeheersing buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten
 7. Regeling wapens en munitie
 8. Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997
 9. Vaststelling modelakte van beëdiging, model-proces-verbaal van beëdiging en modelverklaring voor buitengewoon opsporingsambtenaren
 10. Vaststellingsbesluit Circulaire wapens en munitie 2005
 11. Vuurwerkbesluit
 12. Wijzigingsregeling Regeling wapens en munitie krijgsmachtpersoneel 1997 (2014)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Richtlijn voor strafvordering Wet wapens en munitie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en -geweld
  Tekst: tekst
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XII
 4. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 5. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 7. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 8. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
  Bijlage: B
 9. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 2
 10. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 16
 11. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 12. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 14. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 4
 15. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 16. Circulaire Wapens en Munitie 2015 (Cwm 2015)
  Tekst: tekst
 17. Document Omlijning 006.2 Toetsing aan de Wet Wapens en Munitie – versie 1.0
  Tekst: tekst
 18. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 19. Organisatieregeling Dienst Justis
  Artikel: 3
 20. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 21. Regeling overige pyrotechnische artikelen
  Artikel: 2
 22. Regeling wapens en munitie
  Artikelen: 1, 2, 8
 23. Registratie-eisen en toetsingsprocedure 006.1 Forensisch Wapen- en Munitie- onderzoek – Versie 1.0
  Tekst: tekst
 24. Registratie-eisen en toetsingsprocedure 006.2 Toetsing aan de Wet Wapens en Munitie – versie 1.0
  Tekst: tekst
 25. Richtlijn voor strafvordering Wet wapens en munitie
  Tekst: tekst
 26. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
  Tekst: tekst
 27. Richtlijn voor strafvordering verkrachting (Art. 242 Sr)
  Tekst: tekst
 28. Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten
  Tekst: tekst
 29. Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen
  Artikel: 7
 30. Uitvoeringsbesluit wet strandvonderij
  Artikel: 13
 31. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 32. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 1.19
 33. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XIV
 34. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.14
 35. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikel: 31
 36. Wet tot herziening van de Wet wapens en munitie
  Artikel: VIII
 37. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43b
Terug naar begin van de pagina