Wet wapens en munitie

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 26

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling bewapeningsvoorschriften niet-Nederlandse politie en openbare dienst
  2. Regeling wapens en munitie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Richtlijn voor strafvordering Wet wapens en munitie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina