Regeling type-aanwijzing ademanalyseapparaat

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-1998.
Geldend van 01-04-1998 t/m 30-06-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-04-1998

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-1998)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2017 Intrekking-regeling 15-06-2017 Stcrt. 2017, 35121 2086428 18-05-2017 Stb. 2017, 234 Alg. 1, Inwtr. 2
01-04-1998 Wijziging 11-02-1998 Stcrt. 1998, 42 678195/98/6 19-03-1998 Stb. 1998, 173 Inwtr. 3
12-07-1997 Nieuwe-regeling 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129 639324/97/6 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129

Opmerkingen

  1. Artikel 9 van Stcrt. 2017/35121 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (verbeteren aanpak rijden onder invloed van drugs) (Stb. 2014/353) in werking treedt.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 10 april 1997 tot wijziging van de Scheepsvaartverkeerswet in verband met de wijziging van de bepalingen met betrekking tot het varen onder invloed in werking treedt.3)
Naar boven