Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-09-2022.
Geldend van 23-09-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 17a

Informatie geldend op 23-09-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Circulaire wapens en munitie 2019
    Tekst: tekst
  2. Regeling wapens en munitie
    Artikelen: 17b, 17c, 17d, 17e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 9a

  1. Circulaire wapens en munitie 2019
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-09-2022)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-07-2019 Wijziging 12-06-2019 Stcrt. 2019, 34687 2615324 05-06-2019 Stb. 2019, 267
07-08-2013 Wijziging 29-07-2013 Stcrt. 2013, 22119 409775 29-07-2013 Stcrt. 2013, 22119
15-01-2013 Nieuw 07-01-2013 Stcrt. 2013, 610 332642 07-01-2013 Stcrt. 2013, 610
Naar boven