Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 23-09-2022.
Geldend van 23-09-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 23-09-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Circulaire wapens en munitie 2019
    Tekst: tekst
  2. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
    Bijlage: bedoeld in artikel 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 23-09-2022)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2008 Wijziging 16-01-2008 Stcrt. 2008, 15 5525695/08 21-12-2007 Stb. 2008, 4 Alg. 1, Inwtr. 2
12-07-1997 Nieuwe-regeling 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129 639329/97/6 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129

Opmerkingen

  1. Artikel V van de Regeling OM-afdoening, Stcrt. 2008/15, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet OM-afdoening in werking treedt.2)
Naar boven