Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 13-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2019.
Geldend van 11-10-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor 9a

Informatie geldend op 11-10-2019

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Circulaire wapens en munitie 2018
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 11-10-2019)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-01-2013 Nieuw 07-01-2013 Stcrt. 2013, 610 332642 07-01-2013 Stcrt. 2013, 610
Naar boven