Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2019.
Geldend van 11-10-2019 t/m 22-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 51a

Informatie geldend op 11-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-10-2019)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-2002 Vervallen 20-11-2001 Stcrt. 2001, 230 5096963/DBZ/01 20-11-2001 Stcrt. 2001, 230
01-12-2001 Nieuw 20-11-2001 Stcrt. 2001, 230 5096963/DBZ/01 20-11-2001 Stcrt. 2001, 230
Naar boven