Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 21-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 11-10-2019.
Geldend van 11-10-2019 t/m 22-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 51

Informatie geldend op 11-10-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 11-10-2019)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-03-2006 Wijziging 06-03-2006 Stcrt. 2006, 51 5408115/506 06-03-2006 Stcrt. 2006, 51
01-07-2002 Wijziging 21-02-2002 Stcrt. 2002, 45 5134902/DBZ/01 13-06-2002 Stb. 2002, 329 Inwtr. 1
12-07-1997 Nieuwe-regeling 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129 639329/97/6 04-07-1997 Stcrt. 1997, 129

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de wet houdende wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in werking treedt.1)
Naar boven