Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-03-2015.
Geldend van 28-03-2015 t/m 07-04-2016

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 13a

Informatie geldend op 28-03-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Circulaire Wapens en Munitie 2015 (Cwm 2015)
    Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-03-2015)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-06-2019 Wijziging 18-06-2019 Stcrt. 2019, 35247 2616910 18-06-2019 Stcrt. 2019, 35247
29-02-2012 Nieuw 21-02-2012 Stcrt. 2012, 3942 227416 21-02-2012 Stcrt. 2012, 3942

Annuleren

Naar boven