Regeling wapens en munitie

Geraadpleegd op 23-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-03-2015.
Geldend van 28-03-2015 t/m 07-04-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 18b

Informatie geldend op 28-03-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar 10

  1. Circulaire Wapens en Munitie 2015 (Cwm 2015)
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-03-2015)

Opmerking

Bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Justitie
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-07-2013 Nieuw 03-06-2013 Stcrt. 2013, 14956 385084 24-06-2013 Stb. 2013, 273 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (implementatie Verordening (EU) Nr. 1214/2011) (Stb. 2013, 110) in werking treedt.1)
Naar boven