Correctieregeling Hogescholen Haarlem en Tilburg

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 19-07-1997 t/m 30-12-2004

Correctieregeling Hogescholen Haarlem en Tilburg

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De Hogeschool Haarlem heeft voor het kalenderjaar 1996 aanspraak op een aanvullende vergoeding van f 104.723,60 en voor het kalenderjaar 1997 aanspraak op een aanvullende vergoeding van f 114.044.

  • 2 De Hogeschool Tilburg heeft voor het kalenderjaar 1996 aanspraak op een aanvullende vergoeding van f 27.453,20 en voor het kalenderjaar 1997 aanspraak op een aanvullende vergoeding van f 29.896,53.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De minister stelt de aanvullende vergoeding voor het kalenderjaar 1997 beschikbaar in augustus 1997.

  • 2 De aanspraken op grond van deze regeling voor het kalenderjaar 1996 worden verrekend met de bedragen uitbetaald op grond van de beschikking van 31 mei 1996, kenmerk CFI/FTO/BT-96/17/727 M, aan de Hogeschool Haarlem en de beschikking van 31 mei 1996, kenmerk CFI/FTO/BT-96/17/727 M, aan de Hogeschool Tilburg.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

De artikelen 7, 9 en 10 van de Regeling nieuwe taken en docenten 1997 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina