Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1998-1999

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-09-2023.
Geldend van 19-07-1997 t/m 30-12-2004

Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1998-1999

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 1 juncto de bijlage 1a, 1b, 2a en 2b van de Regeling examenprogramma's aardrijkskunde v.w.o. en h.a.v.o., artikel 2 juncto bijlage 3 van de Regeling examenprogramma's algemene eindexamenvakken v.b.o. en m.a.v.o. en artikel 2 juncto bijlage 3 van de Regeling examenprogramma's staatsexamens mavo;

Besluit:

Artikel 1. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde vwo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen vwo in het schooljaar 1998/1999 zijn:

 • A. (sociale geografie van het Koninkrijk der Nederlanden)

  • A1. Het Nederlandse landschap – Veenlandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985).

  • A2. Het Nederlandse landschap – Zeekleilandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

  • A3. Bevolkingsgeografie (circulaire VO/AV 87-04 van 9 juli 1987)

  • A4. Milieugeografie van Nederland:

   Nederland en de internationale milieuproblemen ( bijlage 1 bij regeling VO/BOB 94024743 van 7 juni 1994, Uitleg OenW-Regelingen 1994, 17a)

  • A5. De Nederlander en de milieugebruiksruimte ( bijlage 2 bij regeling VO/BOB 94024743 van 7 juni 1994, Uitleg OenW-Regelingen 1994, 17a)

 • B. (de overige onderwerpen)

  • B1. Marokko (bijlage III bij regeling VO/AV/BE-894375 van 16 april 1989, Uitleg OenW-Regelingen 1989, 11).

  • B2. Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de Wereld ( bijlage bij regeling VO/BOB-96006607 van 13 maart 1996, Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 10a).

Artikel 2. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde havo

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen havo in het schooljaar 1998/1999 zijn:

 • A. (sociale geografie van het Koninkrijk der Nederlanden):

  • A1. Het Nederlandse landschap – Veenlandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

  • A2. Het Nederlandse landschap – Zeekleilandschap (circulaire DGVO 13.200 van 20 mei 1985)

  • A3. Bevolkingsgeografie (circulaire VO/AV 87-04 van 9 juli 1987)

  • A4. Nederland Distributieland: Mainports ( bijlage 3 bij regeling VO/BOB-94024743 van 7 juni 1994, Uitleg OenW-Regelingen 1994, 17a)

 • B. (overig onderwerp):

  I. Frankrijk ( Regeling VO/AVV/OB/VOII-90029415 van 14 mei 1990, Uitleg OenW-Regelingen 1990, 15).

Artikel 3. Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde mavo en vbo-C/D

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen aardrijkskunde mavo en vbo-C/D in het schooljaar 1998/1999 zijn:

 • I. Spanje, ( bijlage bij regeling VO/BOB-93016313 van 7 mei 1993, Uitleg OenW-Regelingen 1993, 14).

 • II. De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen ( bijlage bij regeling VO/BOB-95012184 van 16 juni 1995, Uitleg OCenW-Regelingen 1995, 18).

Artikel 4. Intrekking regeling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De regeling Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1998-1999 van 7 mei 1997, kenmerk VO/BOB-1997/1634 (OCenW-Regelingen 1997, nummer 14/15) wordt ingetrokken.

Artikel 5. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling met bijlagen zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 7. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Onderwerpen centraal en schriftelijk examen aardrijkskunde 1998-1999.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven