Regeling handhaving aanspraak op studiefinanciering i.v.m. afbouw beroepsbegeleidend [...] beroepsonderwijs, alsmede aanvullend overgangsrecht WEB

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-08-1997 t/m 30-12-2004

Regeling handhaving aanspraak op studiefinanciering i.v.m. afbouw beroepsbegeleidend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, alsmede aanvullend overgangsrecht WEB

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12.3.48, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Handhaving aanspraak op studiefinanciering in verband met afbouw beroepsbegeleidend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Ter aanvulling op artikel 12.3.27 van de Wet educatie en beroepsonderwijs gelden ten aanzien van deelnemers die voldoen aan de voorwaarden van dat artikel, niet de wijzigingen die artikel 12.4.2 van die wet met ingang van 1 augustus 1997 aanbrengt in de artikelen 1, 5, 12, 16, 16a en 17d van de Wet op de studiefinanciering.

Artikel 2. Aanvullend overgangsrecht op artikelen 12.3.27 en 12.3.34 WEB

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De artikelen 12.3.27 en 12.3.34 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede artikel 1 zijn van overeenkomstige toepassing op de deelnemer die na het in die artikelen bedoeldetijdstip waarop men niet meer voor de eerste maal voor een in die artikelen bedoelde opleiding kan worden ingeschreven, voor de eerste maal wordt ingeschreven, voor een hoger leerjaar dan het eerste.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling handhaving aanspraak op studiefinanciering i.v.m. afbouw beroepsbegeleidend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, alsmede aanvullend overgangsrecht WEB’.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven