Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Geraadpleegd op 29-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting BVTG
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0008765
Rechtsgebied Strafrecht | Penitentiair recht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 3. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 4. Aanpassingsbesluit Wnra
 5. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 6. Besluit forensische zorg
 7. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 8. Geweldsinstructie inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden
 9. Regeling eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen
 10. Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen
 11. Regeling geprivilegieerde post verpleegden
 12. Regeling rechten tijdens afzondering en separatie
 13. Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs verpleegden
 14. Regeling toepassing mechanische middelen verpleegden
 15. Regeling urineonderzoek verpleegden
 16. Regeling vervoer van justitiabelen
 17. Wijzigingsbesluit Reglement verpleging ter beschikking gestelden (technische aanvulling) en Penitentiaire maatregel (schrapping bepaling dat plaatsing van veroordeelde die tevens maatregel van tbs met dwangverpleging is opgelegd, in beginsel geschiedt nadat eenderde van opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.4
 3. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 16
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 6. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 1
 7. Regeling eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen
  Artikel: 1
 8. Regeling geprivilegieerde post verpleegden
  Artikel: 1
 9. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikel: 1.1
 10. Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden
  Artikel: 2
 11. Regeling rechten tijdens afzondering en separatie
  Artikelen: 1, 2
 12. Regeling toepassing mechanische middelen verpleegden
  Artikel: 1
 13. Regeling urineonderzoek verpleegden
  Artikel: 1
 14. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 1
 15. Wet forensische zorg
  Artikel: 3.1
 16. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 5:17, 9:11
 17. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 1, 51
 18. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 429a, 447e
 19. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 473
 20. Wijzigingswet Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, enz. (evaluatieonderzoeken)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35936
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34086
Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 30-10-2020 Stb. 2020, 456
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34086
18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 24-01-2018
samen met
26-11-2014
Stb. 2018, 38
samen met
Stb. 2014, 540
32398
samen met
33771
11-12-2018 Stb. 2018, 498
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
Wijziging 31-01-2018 Stb. 2018, 30 34736 16-04-2018 Stb. 2018, 168
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 476 34159 20-02-2017 Stb. 2017, 66
Wijziging 01-04-2015 Stb. 2015, 140 33970 24-04-2015 Stb. 2015, 166
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 142 33062 19-06-2013 Stb. 2013, 247
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 410 32337 08-03-2013 Stb. 2013, 99
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 12-06-2009 Stb. 2009, 245 31386 13-12-2010 Stb. 2010, 853
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 317 31436 25-03-2010 Stb. 2010, 152
Wijziging 01-07-2010 Stb. 2010, 270 31823 24-07-2010 Stb. 2010, 308
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
Wijziging 16-09-2004 Stb. 2004, 465 28685 12-01-2005 Stb. 2005, 18
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-04-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 20 26871 21-03-2001 Stb. 2001, 154
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 Wijziging 18-06-1998 Stb. 1998, 430 24263 09-11-1998 Stb. 1998, 623
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997
samen met
20-06-1996
Stb. 1997, 510
samen met
Stb. 1996, 334
25280
samen met
24040
11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-10-1997 Nieuwe-regeling 25-06-1997 Stb. 1997, 280 23445 05-07-1997 Stb. 1997, 295
11-07-1997 Nieuwe-regeling 25-06-1997 Stb. 1997, 280 23445 05-07-1997 Stb. 1997, 295
Naar boven