Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingBVTG
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008765
RechtsgebiedStrafrecht | Penitentiair recht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 3. Aanpassingsbesluit Wnra
 4. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 5. Besluit forensische zorg
 6. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 7. Geweldsinstructie inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden
 8. Regeling eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen
 9. Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen
 10. Regeling geprivilegieerde post verpleegden
 11. Regeling rechten tijdens afzondering en separatie
 12. Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs verpleegden
 13. Regeling toepassing mechanische middelen verpleegden
 14. Regeling urineonderzoek verpleegden
 15. Regeling vervoer van justitiabelen
 16. Wijzigingsbesluit Reglement verpleging ter beschikking gestelden (technische aanvulling) en Penitentiaire maatregel (schrapping bepaling dat plaatsing van veroordeelde die tevens maatregel van tbs met dwangverpleging is opgelegd, in beginsel geschiedt nadat eenderde van opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.4
 3. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 16
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 6. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 1
 7. Regeling eisen persoonlijke verblijfsruimte justitiële tbs-inrichtingen
  Artikel: 1
 8. Regeling geprivilegieerde post verpleegden
  Artikel: 1
 9. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikel: 1.1
 10. Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden
  Artikel: 2
 11. Regeling rechten tijdens afzondering en separatie
  Artikelen: 1, 2
 12. Regeling toepassing mechanische middelen verpleegden
  Artikel: 1
 13. Regeling urineonderzoek verpleegden
  Artikel: 1
 14. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 1
 15. Wet forensische zorg
  Artikel: 3.1
 16. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 5:17, 9:11
 17. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 1, 51
 18. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 429a, 447e
 19. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 473
 20. Wijzigingswet Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, enz. (evaluatieonderzoeken)
Terug naar begin van de pagina