Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar HOOFDSTUK II

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2020)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Aanhangig 35936
  01-01-2021 Wijziging 03-04-2019 Stb. 2019, 141 33844 30-10-2020 Stb. 2020, 456
  01-01-2019 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 38 32398 11-12-2018 Stb. 2018, 498
  01-04-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 20 26871 21-03-2001 Stb. 2001, 154
  01-10-1997 Nieuwe-regeling 25-06-1997 Stb. 1997, 280 23445 05-07-1997 Stb. 1997, 295
  Naar boven