Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997

Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2004.
Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2a

Informatie geldend op 01-01-2004

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2004)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2004 Nieuw 25-11-2003 Stcrt. 2003, 244 W&B/SFI/2003/87935 25-11-2003 Stcrt. 2003, 244
Naar boven