Kaderwet SZW-subsidies

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008754
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagenWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemene Regeling SZW-subsidies
 2. OCW-intrekkingsregeling 2008
 3. Regeling cofinanciering sectorplannen
 4. Regeling cofinanciering sectorplannen 2015
 5. Regeling eenmalige uitkering Wvg 1998
 6. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
 7. Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen
 8. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
 9. Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek
 10. Regeling tot aanpassing Regeling cofinanciering sectorplannen in verband met het vervallen RVU-tegemoetkoming alsmede enkele technische wijzigingen
 11. Stimuleringsregeling SWI
 12. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
 13. Subsidieregeling Dagindeling
 14. Subsidieregeling Dagindeling ESF-3
 15. Subsidieregeling EFMB 2015–2023
 16. Subsidieregeling EGF 2014–2020
 17. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
 18. Subsidieregeling ESF 2014–2020
 19. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
 20. Subsidieregeling kwaliteit arbeidsverhoudingen
 21. SZW-intrekkingsregeling 2004
 22. SZW-intrekkingsregeling 2008
 23. SZW-Subsidieregeling preventie van arbeidsuitval
 24. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
 25. Tijdelijke Stimuleringsregeling CWI
 26. Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang
 27. Uitvoeringsregeling Wet op de Kamer van Koophandel
 28. Vaststellingsregeling subsidieplafonds 2002 Subsidieregeling arbeidsomstandigheden
 29. Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
 30. Wijzigingsregeling Regeling schoonmaakdiensten particulieren
 31. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)
 32. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
 33. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) (invoering vernieuwde Actie E sociale innovatie)
 34. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) (ophogen subsidieplafond Actie E sociale innovatie en openstellen subsidietijdvak Actie C)
 35. Wijzigingsregeling Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), enz. (bewaartermijnen ESF stukken en verstrekking tegemoetkoming bewaarkosten Subsidieregeling ESF-3)
 36. Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren (introductie Wajong adviesvoucher)
 37. Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2009)
 38. Wijzigingsregeling SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen (beëindiging)
 39. Wijzigingsregeling Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen, enz. (verlenging van termijn aanvragen voor subsidie)
 40. Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene Regeling SZW-subsidies
  Artikel: 2
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XIV
 4. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XVIII
 5. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage: 2
 6. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: IVb
 7. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: VIII
 8. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: VII
 9. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.50
 10. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 45
Terug naar begin van de pagina