Regeling geldsom visakten 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-1998 t/m 23-01-2004

Regeling geldsom visakten 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 1998: f 87,-. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 83,12 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 3,88.

De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 1998: f 17,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 13,35 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 4,15.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geldsom visakten 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 oktober 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina