Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1998

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2000.]
Geldend van 01-04-1998 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1998

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heVen aantal opcenten voor de periode 1 april 1998 tot en met 31 maart 1999 bedraagt ten hoogste 68,9.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1998.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1998.

    Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juni 1997

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Vermeend

Terug naar begin van de pagina