Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw juni 1997

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-06-1997.
Geldend van 01-06-1997 t/m 22-12-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk BVH.97535773
Identificatienummer BWBR0008737
Rechtsgebied Wonen, onroerend goed, bouwrecht | Huurrecht
Overheidsthema Bouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  Wetsfamilie

  Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  Geen

  Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  Geen

  Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  Geen

  Overzicht van wijzigingen voor de regeling

  Informatie geldend op 01-06-1997

    Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
  23-12-2004 Intrekking-regeling 10-12-2004 Stcrt. 2004, 246 MJZ2004128508 10-12-2004 Stcrt. 2004, 246
  01-06-1997 Nieuwe-regeling 13-06-1997 Stcrt. 1997, 116 BVH.97535773 13-06-1997 Stcrt. 1997, 116
  Naar boven